2010. július 12., hétfő

a gonosz evolúció

Az evolúciós gondolkodás széles körű elfogadása – az a felfogás, hogy minden magától keletkezett természeti folyamatok által, és nincs szükség Istenre – ráadásul hozzájárul az Istenbe vetett hit feladásához. Eszerint minden, ami nyilvánvalóan tervezés által jött létre, maga készítette el a saját tervét! Ez a gondolkodásmód, amely tagadja Isten létezésének világosan felismerhető bizonyítékait (Rómaiak 1,19-20), kikerülhetetlenül elvezet az ateizmushoz (ahhoz a hithez, miszerint nincs Isten) és a világi humanizmushoz (miszerint az ember maga rendelkezik az életével, mégpedig Isten nélkül).
Kérdések a kezdethez, 1. fejezet, 12. oldal

Sokszor találkoztam már azzal a gondolattal, miszerint az evolúció elmélete az erkölcs elvesztéséhez vezető egyenes út. A fent idézett könyvben, de úgy általában is, elő-elő bukkan az a gondolat, hogy az evolúció elmélete táplálta Hitler gyűlöletét és Sztálin gulágait. Valóban így van? Az evolúcióelmélet az erkölcs végső megrontója lenne?
Az válaszom határozott nem. Az, aki jó minőségű oktatásban részesült tudhatja, hogy az evolúcióelmélet semmiféle kijelentést nem tesz az erkölcsről vagy Istenről. Amit itt kreacionista barátaink látnak az az evolúcióelmélet ideológiákba való erőltetése. Ugyanilyen ideológia-csavar történt a keresztesháborúk alkalmával, mikor pogányok sokaságát gyilkolták le. Persze, tudjuk, hogy a pénz, a hatalom meg egyéb állt a háttérben, de várjunk csak?! Vajon Hitlert és Sztálint mennyire hajtotta a pénz és a hatalom? Feladták volna a földi jólét minden darabkáját, csak azért, hogy az evolúcióelmélet predikcióit megvalósítsák? Tudom, nagyon bagatell kérdések, de a kijelentés, amiből kiindulnak nem kevésbé az.

Vezethet-e az evolúcióelmélet elfogadása ateizmushoz? Igen.

Az olyan hitet, amely a szentírásban megjelenő minden eseményt történelminek értelmez nem lehet összeegyeztetni a tudomány állításaival. Ilyet ne is várjunk. Az ilyen hitet, mitikusnak vagy szó szerintinek nevezzük. Minden kisgyermeknek ilyen a hite (ők még képtelenek a reflektálásra), és sok felnőtt keresztény is ilyen hittel rendelkezik. Ne értsetek félre. Ez nem azt jelenti, hogy az illető gyermeteg. Egyszerűen csak azt, hogy jelenleg ilyen tulajdonságokkal rendelkezik a hite, eszerint értelmezi a szentírást, Istennel való kapcsolatát, stb. Érdemes tudni, hogy más hitformák is vannak (nem differenciált, intuitív, individuális, összekötő, univerzalizáló stb.), talán ezekről lesz szó az istenképek sorozatban. A tapasztalatom az, hogy ha a környezete, a gyülekezete eléggé nyitott akkor a legtöbb keresztény előbb-utóbb továbblép hitében. Ez a továbblépés azonban mindig kicsit olyan, mint a gyermekkorból felnőtt korba való átmenet - veszélyes és nehéz. Aki úgy érzi, hogy a hat nap magyarázata számára már nem kielégítő valószínűleg fél. Attól hogy mit gondolnak majd róla. Attól, hogy megmarad-e Isten, ha ő változtat az eddigi gondolatain.

A másodikhoz van egy jó hírem. Isten nem szalad sehová, ha mi tovább is lépünk, sőt - mivel mindenhol ott van - velünk halad.

Mit gondolnak majd rólad ha felvállalod, hogy már nem a hat napos kreacionizmus, vagy az ID híve vagy? Az a tapasztalatom, hogy ez mindkettőtöktől függ. Ha te erőlteted az újdonságot, akkor a kreacionista védekezni fog, és sok esetben elfordulhat tőled, a kapcsolatotok megromolhat. Azonban neked is jogodban áll megálljt parancsolni neki akkor, ha fájdalmat okoz a mondataival. Minden esetre fundamentalista gyülekezetben nem a legjobb befektetés sem a hitformaváltás sem az evolúcióelmélet elfogadása.

Szociáldarwinizmus - nézzünk mélyebbre

A szociáldarwinizmusnak rengeteg meghatározása létezik. Lényege talán az lenne, hogy azok az emberi közösségek maradnak fent melyek erősebbek, jobb alkalmazkodóképességgel rendelkeznek. Ez a gondolat már az evolúcióelmélet előtt megszületett, Herbert Spencer, Thomas Malthus és mások nevéhez fűzhető.
Érdekes, hogy gyakorlati megvalósításai általában a hosszútávú fennmaradás ellen hatnak. Az eugenika például rontja a populáció genetikai diverzitását, ezért hosszú távon kihaláshoz vezethet. Az evolúció elmélete rávilágít arra, hogy egy populáció fennmaradása genetikai sokszínűségétől függ. Ha valaki megfelelő oktatásban részesült, az evolúcióelméletet használva igen könnyen lerombolhatja a szociáldarwinisták emberi szelekcióra vonatkozó gondolatait.

Az ahogy van úgy kell lennie probléma

Az evolúció elmélete a természet egy szeletének működését írja le. Bármennyire is idegen tőlünk ez, de az élővilágban intenzív harc folyik, mindez a túlélésért és a szaporodásért. Az evolúció azonban nem mondja, hogy ennek így kell lennie.
Az élővilágban nem csak örökös harccal, de altruista magatartással is találkozhatunk. Az egyedek egymást segítik. Ha az evolúciós megfogalmazáshoz hívek akarunk maradni, úgy is mondhatjuk: az ember, mint szociális élőlény akkor képes a legnagyobb szaporodási sikerre szert tenni, ha elég gyakran segíti társait.

Összefoglalás

  • A jó minőségű evolúcióoktatás fegyvert ad a kezünkbe az olyan romboló ideológiákkal szemben mint a szociáldarwinizmus.
  • Az evolúcióelmélet elfogadása vezethet ateizmushoz, ugyanúgy mint egy csalódás Istenben, azonban nem egyenes út oda.
  • Az evolúcióelmélet állítja, hogy az élőlények minden nap újabb kihívások, harc, gyilkolás elé néznek a sikeres fennmaradás és szaporodás érdekében, de azt nem, hogy az embernek hasonlóképpen kell viselkednie, sőt leírja azt is, hogy az emberek számára miért hasznosabb bizonyos helyzetekben az egymást segítő magatartás.