2011. szeptember 26., hétfő

Valahol a világ közepén

Jan Lievens, Study of an Old Man
Élt egyszer, valahol a világ közepén egy ifjú. Csodálatosan szép fiatalember volt. Külseje hibátlan, szíve érintetlenül és egészségesen dobogott. Mutogatta is mindenkinek: Nézzétek, senkinek nincs ennyire szép szíve, mint nekem!
Ahogy egyszer járt-kelt a városkában, szembe jött vele egy ráncos, görnyedt, szakállas öregember. Az ifjú elborzadt ahogy meglátta. És ami még rosszabb volt, az öregember szíve telis-tele volt szakadásokkal, hegekkel és még vérző sebekkel. Az ifjú hangosan felnevetett, majd fintorogva a körülöttük elsiető tömeghez fordult: Lám-lám! Ez az öregember képtelen volt vigyázni a szívére és ez az ocsmányság lett belőle. De nézzétek az enyémet!
Az öreg lassan felemelte tekintetét, és rekedtes hangján megszólalt: ...

Egy barátom története alapján :)

Várom a befejezéseiteket hozzászólásban!

2011. szeptember 22., csütörtök

Egy ökör és két zsák árpa

Volt egy vár Karintia egyik magas hegycsúcsán. A vár oly régóta tartotta a határokat, hogy elterjedt róla: bevehetetlen. A tiroli bárónő, Margaréta, kiszemelte magának a várat. Nem hallgatva tanácsnokai esedezésére hadat indított ellene. A csata éjszaka és nappal, nappal és éjszaka tartott. Margaréta tudta, a vár bevétele egy módon lehetséges: meg kell várni, míg elfogy a várvédők elesége. Hetek teltek el így, közben a tiroli katonák egyre csak hullottak a bátor karintiai várvédők nyílzápora alatt. Zúgolódás támadt a hegy tövében ostromló katonák között. Vajon mennyi idő még? Fogynak az emberek, mi pedig képtelenek vagyunk betörni a várba! 

Ahogy teltek a napok és a hetek a várban a helyzet ugyan csak kritikussá vált. Már csak egy ökör és két zsák árpa maradt a védőknek. Két napi szűkös eleség. Persze kétségbeesés támadt köztük. Megérezték, közel a vég. Fel kell adják a várat, és vele talán az országot is. És valóban, a helyzet reménytelen volt.

Ekkor a várkapitány kiadta a parancsot: Vágjátok le az ökröt, belezzétek ki és töltsétek meg a zsigerek nélküli testét a két zsák árpával. Katonái nagyot néztek az ötletre, de azért teljesítették a parancsot. Ezután azonban még furcsább parancs érkezett. Az ökröt árpástól dobjátok le a mezőre, a tiroliak közé.
Erre sokan kétségbeestek, de mivel vesztenivalójuk nem volt, kidobták az árpával telt ökröt, minden megmaradt reményüket.

Másnap virradatkor látták, hogy egy tiroli katona sem maradt a vár alatt...

XIV. századi történet nyomán

2011. szeptember 6., kedd

Egy átirat

- Meg kell nekem bocsátanod. Az emlékezetem már nem a régi.
- Honnan tudhatod? forrás

A pásztor otthagyja a nyájat, és az elveszett juhocska után indul. Ha sikerül megtalálja nagyobb örömöt érez, mint a nyája mellett. A mennyei Atya sem szeretne elveszíteni egyet sem a gyengék, a sebzettek, az erőtlenek közül.
Szoktunk egymásnak sebeket okozni. Ha úgy érzed barátod megbántott, hívd meg egy kávéra és mondd el neki, hogy mi fájt. Ha ez neked túl nehéz, csak írj neki egy emailt.
Az emberek néha nem veszik észre, hogy bántóak. Úgy tudjuk egymást gyilkolni, hogy tudomást sem veszünk róla. Ha barátod nem látja át a helyzetet, vagy te magad vagy bizonytalan afelől, hogy érzelmeid nem torzítják-e az objektivitásod, kérd ki más emberek véleményét, hogy megbizonyosodj, te jól látod, és hátha ő is felismeri hol hibázott. Olyan emberek legyenek, akikben mindketten megbíztok, hogy barátod hallgasson a szavukra. Beszéljétek meg így együtt is az esetet. Nagyon fontos, hogy ez a kapcsolatért történjen, és ne azért, hogy a te tévképzeteid igazolást nyerjenek. Az csak lerombolná a kapcsolatotokat.
A konfliktusok nagyon személyes dolgok, mégis kihatással vannak egy egész közösségre. Ha nem sikerült még mindig helyrehozzátok a kapcsolatotokat ne félj a kérdést a közösség elé vinni, amelyben mindketten otthon vagytok. Előbb-utóbb észreveszik, hogy megromlott a viszonyotok, de lehet akkor már nem tudnak segíteni.
Előfordulhat, hogy barátod annyira mélyen sebzett, hogy képtelen belátni bűnét. Tekints akkor úgy rá, mint a juhocskára. Legyen számodra olyan, mint akit ismét meg kell keresni, el kell érni Isten üzenetével és azzal az üzenettel, hogy te még mindig szereted. A kapcsolatotokat csak így menthetitek meg. Isten tudomásul veszi a döntéseiteket. Ha törekedtek a kapcsolat fenntartására Ő elfogadja, ha felszámoljátok akkor azt is elfogadja.
De tudjátok meg, hogy az emberi kapcsolatokban is ott a Szentlélek, ugyanúgy mint bennetek is.
Péternek annyira idegen volt ez a felfogás, hogy megkérdezte Jézust - De akkor ha hétszer vét ellenem a barátom, mind a hétszer bocsássak meg neki? Jézus erre így felelt - Annyiszor ahányszor vétett.

Máté 18, 12-22 (Szent István Társulat) és Pál Ferenc atya szentbeszéde nyomán