2014. március 31., hétfő

A hit - Ima


Kereszténységem elején, imádkoztam egy iskolai dolgozat sikeréért, egy számítógépes játékért vagy akár azért is, hogy az éhezők jóllakjanak. Hisz maga Isten mondta, hogy amit hívőként kérünk, azt megkapjuk (Márk 11:24, Zsolt. 37:4). Néha a gyülekezeti tagokkal imádkoztunk egy idősebb néni vagy bácsi gyógyulásáért. Ilyenkor tudtam, hogy néhány héten belül a gyászjelentés következik vigasztaló szavak kiséretében, melyek felhívják figyelmünket Isten véget nem érő gondviselésére. Nem esett jól ez a kettősség, de az, hogy részt vehettem az imádságban a hasznosság érzésével töltött el, fontos lehettem úgy, hogy a templomból kilépve fikarcnyit sem tettem az illetőért.A közbenjáró ima önmagunk és mások vélt segítése valódi segítségnyújtás nélkül. Olyan, mint a varázslás. Isten szerepe, hogy megadja a kéréseinket.
A közbenjáró ima hatékonyságával több kutatás is foglalkozott. Leanne Roberts-ék, (2009) tíz kutatás eredményét, Kevin S. Masters-ék (2006) 14 kutatás eredményét vetették össze és arra jutottak, hogy a közbenjáró ima a betegségek esetén ugyanolyan hatásfokkal működik, mintha nem mondanák őket, azaz teljesen fölöslegesek. Lehet, hogy Isten nem akart együttműködni a kutatókkal?!
A Csáp-galaxisok részlete a Holló csillagképben
Hamar rájöttem, hogy a nagyon valószínűtlen eseményeket Isten ritkábban adja meg, mint a valószínűbbeket, így elkezdtem utóbbiakért imádkozni, majd szép lassan ezek az imák is elmaradtak. A valószínű események így is megtörténtek. Akkor meg minek?! Ezzel párhuzamosan megjelent egy új imaforma az életemben: az önfeltáró ima. Az önfeltáró ima során számoltam be Istennek a gondolataimről, érzéseimről, küzdelmeimről, a napom alakulásáról és a vágyaimról, de már korán sem hittem azt, hogy utóbbiakat feltétel nélkül teljesíti majd. Az önfeltáró ima segítette a kapcsolatunk megerősödését. Ha emberek között történt volna, akkor párbeszédnek nevezném, de nekem mindig is hiányzott belőle Isten válasza. Az önfeltáró ima szerepéről külön írok majd a Személyes kapcsolat Istennel részben.

Egyes imákra szinte azonnal érkezik igenleges vagy nemleges válasz, nagyon gyakran azonban Isten várat magára. De miért? "Isten jobban tudja, mikor mire van szükséged!" vagy "Légy türelmes, Isten megadja a kérésed, csak várnod kell rá!" Egyszerre megnyugtató és ignoráns válaszok. Megnyugtatóak lehetnek a hívőnek, mert azt közlik: "Isten törődik veled, még ha ennek semmilyen jelét nem is látod.". Ignoránsak a kételkedőnek, aki már érti, hogy az ima vevője bármi lehet, csak hinnie kell, hogy ez a vevő meghallgatja őt és törődik vele.

Akkor az ima teljesen fölösleges? Vaskos irodalmát találhatjuk annak, hogy milyen pozitív hatásokkal rendelkezik az ima. A pszichológia egyes eredményei arra utalnak, hogy a mentális teljesítményt, a kitartást és az önkontrollt fokozhatja, különösen az itt önfeltáró imának nevezett formája (Friese és Wänke 2013.). Keresztény tapasztalatom az, hogy az ima nyugalmat és békét hoz a megrázkódtatások idején a hívőnek. A hitetlenné válás során az ima érthetően elveszíti funkcióját. Az ateista egyetlen igaz mecénása önmaga, ezért érdemes ezzel az új "gondviselővel" fejlesztenie kapcsolatát. A "Kérem!" helyét a "Teszem!" veszi át ebben az új világnézetben.
Ajánlom nektek a keresztény nézőpontot is: Az igaz imádság | infaustus blogja

Irodalomjegyzék:

Freise M, Wänke M. Personal prayer buffers self-control depletion. Journal of Experimental Social Psychology July 2014. Volume 51 pp. 56-59.
Kevin S. Masters, Glen I. Spielmans, Jason T. Goodson Are there demonstrable effects of distant intercessory prayer? A meta-analytic review Annals of Behavioral Medicine August 2006, Volume 32, Issue 1, pp 21-26
Roberts L, Ahmed I, Hall S, Davison A. Intercessory prayer for the alleviation of ill health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD000368. DOI: 10.1002/14651858.CD000368.pub3.