2010. december 23., csütörtök

élet

Egy érdekes, elgondolkodtató Selye-idézet margóján kívánok nektek boldog karácsonyt.

Selye János Kanadában munkálkodó
magyar kutató volt, aki a biológiai
stressz-fogalom leírása kapcsán
szerzett hírnevet.
Még a legalapvetőbb élettani koncepció, az élet fogalma is viszonylagos. Ahogy itt ülök, diktálva, nagyon is élőnek érzem magam, pedig testem bizonyos részeiben már nincs élet. Hajam és körmeim kétségtelenül hozzám tartoznak, pedig sejtjeik már nem élnek a szó szigorú értelmében véve. Nehéz lenne bebizonyítani, hogy a vérem víztartalma életben van. Bizonyos vagyok abban is, hogy manduláim, melyeket még négy éves koromban eltávolítottak, régóta halottak. Mégis, mindezek hozzám tartoznak, vagy régen szervezetemben éltek.
Szinte hallom az ellenvetést, hogy e felhozott érvek nem meggyőzőek, hiszen az egyén, mint egész, életben marad akkor is, ha bizonyos részei meghalnak. Talán az életet és halált csak így, a teljes ember méreteiben szabad emlegetni; dehát hol húzzuk meg a választóvonalat egész és rész között? Testemből kioperálhatok néhány sejtet, s ezek tovább nőnek az inkubátor táptalajában; e sejtek életben maradhatnak akkor is, ha én már nem élek. De nem kell ilyen művi kísérlethez folyamodni, hiszen ondósejtjeink is átplántálják a mi életünket ivadékainkba.
Így tehát még maga az élet is viszonylagos fogalom.
Selye János Életünk és a stress (részlet)

2010. december 10., péntek

a férfi útja

Meglepő, hogy a nők önmagára ébredésével szemben a férfi oldalon nemigen találjuk meg ennek megfelelőjét. Úgy vélem, ez több férfifélelemre vezethető vissza. A nyílt antifeminizmus veszélyes lenne, ki szeretne a nőmozgalom reakciós és soviniszta Buhmann-jának szerepében feltűnni? Másik alternatíva a saját férfiassággal való önkritikus szembenézés lenne, mégpedig abból a célból, hogy a férfiak megszabaduljanak az évezredek óta játszott kényszerű szerepektől. Úgy tűnik azonban, hogy sok férfi fél ettől a szembesüléstől. Az a kevés meglevő férficsoport gyakran nem más, mint a férfiak szükségszerű reakciója saját elbizonytalanodásukra, amelyet nő társaik emancipációja vált ki.
Andreas Ebert előszava Richard Rohr, A férfi útja c. könyvéhez, részlet

Balogh Attila rajza