2012. május 25., péntek

Egy modern mese


Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű hercegkisasszony. Elizabethnek hívták, kastélyban lakott és drága ruhákat hordott. Feleségül akart menni egy igazi herceghez, akit Ronaldnak hívtak.
Egy nap azonban jött egy sárkány, tüzes lélegzetével porig égette Elizabeth kastélyát és az összes ruháját. Sőt, nem átallotta Ronaldot is elrabolni. Elizabeth elhatározta, hogy ezt nem hagyja annyiban, felkutatja a sárkányt és visszaszerzi magának Ronaldot. Körülnézett mit is vehetne fel, de csak egy papírzacskót talált, minden mást felégetett a sárkány. Így hát kénytelen volt azt felvenni és ilyen öltözékben a sárkány nyomába eredni. Könnyű dolga volt, a sárkány útját felégett erdők és lócsontok mutaták.
Sokáig caplatott, míg végül egy barlanghoz ért. A barlangnak ajtaja volt és azon egy nagy kopogtató. Elizabeth rácsimpaszkodott és bekopogott a sárkányhoz. A sárkány kidugta a fejét, jól végigmérte Elizabethet majd ezt mondta:
-Nicsak, egy hercegkisasszony! Szeretek hercegkisasszonyokat reggelizni, de ma már egy egész kastélyt megettem. Most nem érek rá, gyere vissza holnap!
Azzal úgy bevágta az ajtót, ahogy a kergetőző gyerekek szokták és majdnem odacsípte Elizabeth orrát. De Elizabethet sem kellett félteni, újra bekopogott. A sárkány megint kikukucskált és ezt mondta:
-Nicsak, a hercegkisasszony! Menj el! Szeretek hercegkisasszonyokat reggelizni, de ma már egy egész kastélyt megettem. Most nem érek rá, gyere vissza holnap, mondtam már!
-Várj! –kiáltott rá Elizabeth. –Igaz, hogy te vagy a legokosabb és legfélelmetesebb sárkány az egész világon?
-Hát persze! –vágta rá a sárkány.
-És igaz az, hogy egyszerre tíz erdőt égetsz fel, ha tüzet okádsz? –érdeklődött Elizabeth.
-Hát persze! –felelte a sárkány.
Azzal nagy levegőt vett és akkora tüzet okádott, hogy ötven erdő égett porig.
-Elképesztő! –kiáltott fel Elizabeth. –Még egyszer!
A sárkány megint nagy levegőt vett és akkora tüzet okádott, hogy száz erdő égett porig.
-Csodálatos! –mondta Elizabeth. –Még egyszer!
A sárkány megint nagy levegőt vett, ám ezúttal tűz nem jött ki az orrán. Csak egy kis füst. Annyi tüze sem maradt, hogy az ebédjét megmelegítse.
-Sebaj –vigasztalta Elizabeth. –Igaz, hogy körbe tudod repülni a földet tíz másodperc alatt?
-Hát persze! –vágta rá a sárkány.
Azzal talpra ugrott és körberepülte a földet pont tíz másodperc alatt. Nagyon fáradtan ért vissza, de Elizabeth rákiáltott:
-Elképesztő! Még egyszer!
A sárkány megint talpra ugrott hát, és körberepülte a földet –ezúttal húsz másodperc alatt. Rettenetesen fáradt volt amikor visszaért és hortyogva eldőlt. Elizabeth óvatosan föléhajolt és ezt suttogta:
-Hé, sárkány!
De a sárkány meg se mozdult. Akkor a sárkány fülébe dugta Elizabeth az egész fejét és úgy kiabált torkaszakadtából:
-Hé, sárkány!
De a sárkány olyan fáradt volt, hogy meg se mozdult. Így hát Elizabeth elsétált mellette és benyitott a barlangba. Ott találta Ronald herceget, aki tetőtől talpig végigmérte és fintorogva így szólt:
-Elizabeth, hogy nézel ki?! Füstszagod van, kócos a hajad! És egyébként is mi van rajtad?! Egy papírzacskó! Most menj haza és akkor gyere vissza, ha igazi hercegkisasszonyhoz méltóan öltöztél fel!
-Ronald –felelt Elizabeth– a te ruhád csinos és a frizurád is rendben van. Úgy festesz, mint egy igazi herceg. De egy hülye vagy.
És a lakodalom elmaradt.

Robert N. Munsch: A papírzacskó hercegnő

2012. május 23., szerda

Élet, most

‎"Az emberek többsége egy pillanatig sem tud valamilyen megváltás-kép délibábja nélkül élni. Ezért csak vár, vár, és közben türelmetlenül elfogadja azt, ami nem kell neki, mert minden korszakot átmenetinek érez. Majd holnap, majd hétfőn, majd jövőre kezdődik az igazi élet... Nem tudja, hogy minden napja igazi élet - ami lassan elmúlik, s egy napon ráébred arra, hogy most már minden úgy marad, ahogy van, nincs lehetőség újrakezdésre. Szerintem mindezzel szemben egyetlenegy lehetőségünk van: megtanulni szeretni a saját történetünket, minden vacakságával és csalódásával együtt."
Popper Péter

2012. május 1., kedd

Ha május 1-je, akkor Camping

Részlet Harold Camping leveléből: "Rádöbbentünk, hogy azoknak
az embereknek, akik próbálták figyelmünket felhívni
arra a bibliai kijelentésre, hogy: 'Azt a napot viszont,
vagy az órát senki nem tudja' (Máté 24, 36 és Márk 13, 32),
igazuk volt a versek értelmezésében,
míg a Family Radio tévedett."
Ősszel írtam arról, hogy a nagyszabású világvége, melyet Harold Camping és követői május 21-re hirdettek, elmaradt. Nem egészen egy év telt el azóta, és bizony sokminden változott a Family Radio és Campingék házatáján. Ahogy ősszel beszámoltam róla Camping számítási hibákra hivatkozva 2011. október 21-re datálta az újabb világvégét. Eltelt az ősz, a tél és most tavasz végéhez közeledünk, de nem történt semmi, azon kívül, hogy emberek ezrei maradtak hoppon, egyesek munka vagy biztosítás nélkül. 2012. márciusában a 90 éves próféta újabb levelet írt, közben a korábbi "jóslatok" eltűntek a Family Radio honlapjáról. 
Márciusi levelében Camping beismeri, hogy tévedett, és hogy nem tudta kiszámolni a világvégét, bár szerinte megérte a dolog, mert emberek millióinak sikerült a figyelmét felhívnia a Szentírásra és a benne foglaltakra. Hagyjuk meg az öreget ebben a hitben. A bocsánatkérés megvolt, mi meg túléltünk egy újabb világvégét.