2014. január 13., hétfő

A hit - Bevezetés

Mi a hit?
A biblia több meghatározása közül talán a legismertebb: 
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsidókhoz írt levél 11, 1)
Itt a biblia két pillérre állítja a hitet:
- a reményre, azaz bízni abban, hogy valami esélyes dolog megtörténik, még akkor is ha kicsi a valószínűsége;
- annak az elfogadására, hogy a láthatatlan, és mai világunkban mérhetetlen és bizonyíthatatlan, azaz tudományosan megfoghatatlan entitások léteznek.

Ebben és a következő bejegyzésekben a hitnek egy hét pilléren álló modelljét vázolom fel. Minden pillér kapcsolatban áll a másikkal, így egy erős struktúrát hoznak létre. Ha az egyik pillér meggyengül vagy eltűnik, az kihatással van a többire is, de nem okozza a rendszer összeomlását. A keresztény élet során újabb és újabb pillérek csatlakozhatnak a már korábban meglévőkhöz. Lehet, hogy valaki már megtérése előttről hoz magával pilléreket. Egy hagyományos keresztény családból jövő személy például gyakran elfogadja a biblia isteni ihletettségét, vagy az ima működését. Gondolhatja úgy, hogy az erkölcs Istentől kapott érték. Megtérése után aztán kialakul a személyes kapcsolata teremtőjével, a gyülekezet befogadja. Attól függően, hogy milyen tanítás zajlik új közösségében egyre több és több logikai érvet sajátíthat el Isten létezése mellett, illetve a természetről alkotott képe is változhat. Példa erre általában a neoprotestánsok esete, akik a bibliai teremtéstörténetet történelmi eseménynek tekintik, az Univerzumot pedig 6000 évesnek gondolják. 
A következő bejegyzésekben a hit itt felsorolt sarkalatos pontjaira nézünk rá részletesebben.

Forrás: Evid3nc3: 2.0 Deconvertion: The God Concept

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése